Categorieën
Issue 1

Rap en Roer 1 – Feb 1996 – Stap in het schip dat Rap&Roer heet…

Het doel van het blad

Waarom de term Rap&Roer? In rep en roer betekent: beweging of opschudding. We hopen met de ideeën rond Rap&Roer je in beweging te zetten, je te aktiveren. Door middel van Hip Hop willen we een opschudding veroorzaken in Nederland. Mensen confront eren met de boodschap van God’s Zoon. God’s Zoon is ons roer en over Hem wordt in de Bijbel gerept. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is en daarom nooit liegt. Volgens de Vette Van Dale betekent roer: “toestel achter een vaartuig dienende om er de juiste wending aan te geven”. Het besturingssysteem dus.

Als Christenen zitten we in hetzelfde schuitje, want we hebben hetzelfde roer. Laten we dan als bemanning de hoofden bij elkaar steken om de teamspirit te versterken en tegen de mainstream in te roeien door de lippen te laten overvloeien en met andere va ardigheden B-Boys te boeien en het bemanningsaantal te helpen groeien. Mensen vertellen van de reddingssloep (evangeliseren) is belangrijk. Als de mensen niet weten dat er een redding is, kunnen ze daar ook niet naar toe zwemmen.

Naast evangeliseren is de christelijke Hip Hoppers binden erg belangrijk. Ik, Rik, spreek uit eigen ervaring dat ik erg lang een soort eenzaam ben geweest. Ik had aan de ene kant vrienden en kennissen die christen zijn, maar waar ik absoluut geen begrip kreeg voor mijn B-Boy eigenaardigheden. Aan de andere kant waren er vrienden die niets van de Bijbel moeten weten, maar waar ik wel over mijn kennis van Hip Hop kon praten. In 1995 kwam daar grote verandering in. Ik mocht op diverse evenementen en concer ten andere christelijke B-Boys ontmoeten. Ik denk niet dat dit puur toeval was. Ik was dus niet de enige. Er zijn veel gospel-hoppers, maar er is nog geen scene. Ze zijn allemaal bezig met Hip Hop, maar kunnen geen volledige groep vormen, want ze kennen elkaar (nog) niet. En schieten dus qua Hip Hop evangeliseren niet veel op, bereiken niet veel mensen. Als we de koppen nu eens bij elkaar steken, dan kunnen we van elkaar leren en een sterk teamverband vormen. One for all and all for One.

Ook van belang om een team te vormen, is om een stem te laten horen. Een stem die gehoord moet worden bij o.a. de distributiebedrijven, die CD’s en andere attributen Nederland in moeten krijgen. Maar ze hebben bar weinig gedaan voor de Hip Hop. Misschien zijn die mensen wat te oud geworden en hebben meer oog voor typisch Amerikaanse muziek als Amy Grant, Jon Gibson en Petra. No disrespect! Natuurlijk, deze artiesten evangeliseren ook en brengen veel mensen tot geloof, dus niets dan goeds over hen. Maar je kunt er niet onderuit dat er een belangrijke jonge groep mensen over het hoofd worden gezien. Hip Hop is in de seculiere muziekindustrie erg populair geworden. Of je er nou van houdt of niet Osdorp Posse heeft de Nederlandse Popprijs van 1995 gewonnen . Er is nu een grotere doelgroep voor Hip Hop dan de ‘echte die-hards’ alleen.

Sinds Flevo 1994 met World Wide Message Tribe is er een echte ‘revival’ gekomen in de christen muziek industrie. Als een gek brengt men dance CD’s uit die erg goed verkopen en elke maand komen er wel 2 nieuwe dance CD’s uit. Dit is te gek, maar we hoopte n dat men nu dus wel in zou zien dat er wel markt voor Hip Hop is. Het blijft triest dat in 1994 een CD’tje van SFC in Nederland wordt uitgebracht die al sinds 1990 op de markt is. Vier jaar te laat. En dan zeggen als het ding niet verkoopt dat er geen m arkt voor is! Wie wil er nou een vier jaar oude CD!! In een muziekstijl die altijd aktueel is en voortdurend vernieuwend, is dit fataal. Degenen die de mogelijkheid hadden, hadden hem al lang via andere wegen verkregen.
Er zijn nog veel meer voorbeelden van niet of te laat verschenen CD’tjes. We gaan ze niet allemaal opnoemen, dat heeft verder ook geen zin. Waar het om gaat is dat we die stem laten horen aan bedrijven en organisaties die zich met gospelmuziek bezighoude n. Wij moeten het roer omgooien! Als we met Rap&Roer acts en shows van de grond kunnen krijgen en er verder mee kunnen komen, dan kunnen we mensen bekend maken met het fenomeen Hip Hop. Velen verwarren Hip Hop nog steeds met House en zeggen: “’t is t och bijna hetzelfde?”. Dit moet stoppen! ‘k Hoef jullie echt niet uit te leggen wat het verschil is! We laten met Rap&Roer dan de hele Hip Hop cultuur zien, waardoor vele mensen meer begrip krijgen, maar ook nog belangrijker, meer belangstelling, waa rdoor de markt kan groeien en er nog meer produkten kunnen komen. Daardoor kan de markt nog meer groeien en dus ook nog meer mensen bereikt kunnen worden.