Rap en Roer 2 – Apr 1996 – Wrecktificatie

Vorige R&R schreef ik dat niet alle beschreven CD’s makkelijk te krijgen waren. Dit is veranderd, jullie kunnen nu heel veel niet verschenen CD’s bij Samma bestellen of kopen. Isdaniekoel!? Waarschijnlijk kunnen jullie binnenkort ook het amerikaanse magazine Heavens HipHop bij Samma kopen.